Ny hemsida

“ETENDO HAR TILLSAMMANS MED VALDEMARSVIKS KOMMUN TAGIT FRAM EN LÅNGSIKTIG PLAN FÖR DERAS NYA WEBBPLATS. ETENDO HAR BISTÅTT MED IDÉARBETE, GRAFISK DESIGN, UTVECKLING OCH HOSTING”

Valdemarsviks kommun är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Kommunen har ca 7 900 invånare. Kommunen behövde en ny hemsida bland annat för att kunna arbeta smart och effektivt med olika typer av inspirationswebbplatser, exempelvis ”leva och bo”, men det handlade även om att möta de nya tillgänglighetskraven som EU fattat beslut om.

Vi fick i uppdraget av Valdemarsviks kommun att utveckla och hantera det tekniska med installation, anpassning samt löpande drift och underhåll. Utöver det fick våra designers ta fram en ny uppdaterad grafisk profil till Valdemarsvik. Detta arbete innefattade framtagandet av webbsäkra typsnitt samt anpassning med ytterligare komplementfärger och grafiska ikoner som ska fungera både i tryckta och digitala produktioner.

Användarvänlighet har varit ett grundtema som genomsyrar hela sajten. Medvetenheten och kunskapen om tillgänglighetsfrågor nyttjades och webbplatsen blev lätt att använda oavsett skärmstorlek. En responsiv och mobilanpassad webbplats som når ut till alla som surfar via dator, mobil eller surfplatta. Vi ökade tillgängligheten med hjälp av en smart språkfunktion för de invånare som inte behärskar det svenska språket. Besökaren kan även välja att lyssna på hemsidan, via en text-till-tal teknologi.

Webbplatsen har fått fin respons från både besökare och personal sedan den lanserades 2019. Vi har uppfyllt alla förväntningar och krav på hemsidan som Valdemarsvik hade och dessutom säkerställt kommunens digitala framtid.

Besök hemsida

Ny systersida i WordPress

“TILLSAMMANS MED VALDEMARSVIKS KOMMUN HAR VI SKAPAT EN PLATTFORM I WORDPRESS FÖR FÖRÄLDRAR. EN UNIK KUNSKAPSBANK MED MATNYTTIG INFORMATION OCH BRA LÄNKAR”

Vi har designat och utvecklat en nyskapande digital kanal för att stötta föräldrar online i kommunens regi som heter “Föräldrawebben” och som drivs av Valdemarsviks kommun. Målgruppen för Föräldrawebben är föräldrar som vill ha tips, råd och stöd i sin föräldraroll. Bakom initiativet står kommunens preventionsgrupp som består av tjänstepersoner från kommunens verksamheter. Projektet är ett politiskt uppdrag och har finansierats genom Länsstyrelsen i Östergötlands satsning ”Preventionspaketet” som de erbjuder länets kommuner att delta i under åren 2020-2021.

Webbplatsen skulle vara enkel att administrera och kunna hantera flera olika sorters innehåll och vi skapade ett antal olika sid- och elementsmallar vilket underlättade för administratörerna att hantera sidorna.

Vi såg även till att webbplatsen följde EU:s direktiv om digital tillgänglighet och uppfyllde de krav som är ställda i WCAG 2.1.

Kommunen önskade att webbplatsen skulle upplevas som lekfull och inbjudande och designen på hemsidorna blev mjuk och lite busig, d.v.s. motsatsen till en formell kommun-hemsida. Vi tog även fram en grafisk profil åt Föräldrawebben och dess koncept.

Föräldrawebben består av två delar: en för föräldrar till yngre barn och en för tonårsföräldrar. Man har valt att göra denna uppdelning eftersom föräldrars frågor, funderingar och oro skiljer sig en hel del åt om man har yngre eller äldre barn. Det ska även vara enkelt för föräldrar att ta kontakt med kommunen varför Föräldrawebben också har en chattfunktion som är bemannad varje tisdagskväll. Chatten är anonym och endast synlig för föräldern som ställer frågor och för handläggaren som svarar.

Se tv-inslag här
Läs mer här

Besök hemsida